banners studios

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 09-03-2021

Phidec Vastgoedbeheer, gevestigd aan: Wilhelminasingel 118, 6221 BL Maastricht ,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dhr. Ph. Loyen is de Functionaris Gegevensbescherming van Phidec Vastgoedbeheer
Hij is te bereiken via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Phidec Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Beroep


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Phidec Vastgoedbeheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • administratieve verwerking
 • facturatie, communicatie
 • contractvorming


Geautomatiseerde besluitvorming:

Phidec Vastgoedbeheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Phidec Vastgoedbeheer) tussen zit.
Phidec Vastgoedbeheer gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Informant, Outlook - ontvangen en verzenden van e-mailverkeer - verwerken van e-mailaanvragen
 • Joomla CMS - content in website te kunnen aanpassen - ontwikkeling website
 • Internetbrowsers: Google Chrome, Safari
 • Acrobat Reader
 • Microsoft Word/ Exel/ Powerpoint


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Phidec Vastgoedbeheer bewaart uw persoonsgegevens verkregen via onze contactformulier niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:          
         
Bewaartermijn:             
              
Reden:  
 
Personalia/ naam:
Persoonsgegevens:
Overige gegevens:
duur contract + 1 jaar
duur contract + 1 jaar
duur contract + 1 jaar
afhandeling opdracht en reclamatietermijn
afhandeling opdracht en reclamatietermijn
afhandeling opdracht en reclamatietermijn

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Phidec Vastgoedbeheer huurt KK53 Studios van Dhr. E.L.N.M. Slijpen, algemeen directeur van GFM BV onderdeel van 49NAP-group. Op verzoek kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een kopie opvragen van de verwerkingsovereenkomst tussen Phidec en GFM BV.

Phidec Vastgoedbeheer maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder Knippin ICT webhosting en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken zij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

 • Leest u de privacy verklaring van Knippin ICT webhosting om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Op verzoek kunnen wij u een verwerkingsovereenkomst toesturen.

Phidec Vastgoedbeheer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Phidec Vastgoedbeheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Phidec Vastgoedbeheer gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.


Social Media:
Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Phidec Vastgoedbeheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Phidec Vastgoedbeheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Phidec Vastgoedbeheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van Phidec Vastgoedbeheer worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door NLCom Webroot virusscan software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Note: Phidec Vastgoedbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

registreer

 

Gedrags- en noodrichtlijnen

 

Huurders worden geïnformeerd over de gedragsregels die van toepassing zijn in en rond het appartementsgebouw, bijv. sociale afstand nemen, een masker dragen, enz. Er zijn noodmaatregelen getroffen voor het geval dat een huurder tekenen van COVID-19 vertoont. Relevante contactpersonen voor medische hulp zijn op verzoek beschikbaar.

 

Gedrags- en noodrichtlijnen


Huurders worden geïnformeerd over de gedragsregels die van toepassing zijn in en rond het appartementsgebouw, bijv. sociale afstand nemen, een masker dragen, enz.
Er zijn noodmaatregelen getroffen voor het geval dat een huurder tekenen van COVID-19 vertoont. Relevante contactpersonen voor medische hulp zijn op verzoek beschikbaar.